HELFO

Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester.

Helfo

Som regel må man selv betale for tannbehandling i Norge. Imidlertid finnes det et godt regelverk som beskriver rettigheter til dekning av tannbehandling og som gir grunnlag for støtteordningene. Økonomisk hjelp gis enten på bakgrunn av medisinsk tilstand- da er det HELFO som gir støtte. Eller NAV dekker utgifter som en sosial støtteordning. Da er det ditt lokale NAV kontor som skal hjelpe deg. HELFO gir refusjon ved medisinsk indikasjon.Her er noen eksempler: Nesten alle typer kirugiske inngrep dekkes delvis av HELFO. Skal du feks få operert en ut en visdomstann skal behandlingen delvis dekkes av HELFO . Vanlig tannutrekning dekkes ikke. Har du peridontitt, tannfestesykdom, får du dekket deler av behandlingen hvis behandlingen er ” systematisk og målrettet”. Mangler du en eller flere tenner har du vanligvis krav på å deler av behandlingen dekket etter såkalt honorartakst. Under er en oversikt over de såkalte innslagspunktene som gjelder for tanbehandling. Tannlegene hos oss har god kunnskap om dette og vil sørge for at du får rett støtte når du har krav på det. Det kan være fint å være litt informert selv derfor anbefaler vi også at du går inn på HELFO sine sider , som nevnt over. Refusjon trekkes av på regningen slik at du selv ikke trenger å legge ut for behandlingen. Ved Strømmen Tannhelse har alle tannleger avtale med og er oppdatert på bruken av HELFO. Her er en liste over diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad fra folketrygden (HELFO)

-Punkt 1: Sjelden medisinsk tilstand
-Punkt 2: Leppe-kjeve-ganespalte
-Punkt 3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
-Punkt 4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
-Punkt 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
-Punkt 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)
-Punkt 7: Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
-Punkt 8: Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
-Punkt 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
-Punkt 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)
-Punkt 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
-Punkt 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade. Dersom man har vært utsatt for en ulykke og har mistet deler eller hel tann kan man få dekket behandlingen.
-Punkt 13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
-Punkt 14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse). Man kan også få betydelig støtte dersom man har alvorlig tannlegeskrekk.
-Punkt 15: Helt eller delvis tanntap (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)
• Uttalelser fra fastlege, sykehus etc. skal eventuelt leveres til tannlege/tannpleier • Søknad om sosial bistand sendes til NAV lokalt • Erklæring/melding om yrkesskade sendes til NAV lokalt