Behandlinger

Vi tilbyr faste avtaler om årlige/halvårlige tannlege kontroller og oppfølginger. Ut i fra hver enkeltes behov for behandling kan vi tilby individuell tilpasset terapivalg når det gjelder reparasjonsbehandling, forbedring av tannkvalitet med tannfyllinger, kroner og porselensarbeider.Vi tilbyr tiltak for forebygging av sykdommer i tenner og munnhule, og foretar behandling av tannkjøttsykdommer. Ved tap av tenner kan vi selvsagt også erstatte disse med proteser, implantater eller broarbeider.

Vi tilbyr både tannlegekontor tannbleking og hjemmebleking. Erfaringene er ulike, men vi har kommet fram til at hjemmebleking er mest kostnadseffektivt.

Hjemmebleking innebærer at pasienten får en individuelt tilpasset blekeskinne med seg hjem. Denne påføres med et blekemiddel, og brukes i et visst antall timer hvert døgn. Effekten av blekemiddelet avtar etter 90 minutter til 2 timer.

Etter fra 7-14 dagers bruk har pasienten oppnådd den fargen på tennene som er ønskelig. Fordelen er videre at blekeskinnen kan brukes på senere tidspunkt til å «friske opp» tidligere bleking.

Fjerning av visdomstenner, cysteoperasjoner, skadebehandling ved traumer mm.

Visdomstenner som bare delvis bryter frem, eller ikke bryter frem i hele tatt, kalles retinerte visdomstenner. En delvis frembrudt tann vil medføre at bakterier fra munnhulen får tilgang til vevet rundt tannen og kan gi opphav til perikoronitt (infeksjon i bløtvevet rundt tannen). Denne infeksjonen kan i mange tilfeller være kronisk uten symptomer, men kan også være mer akutt og gi smertefull hevelse i området, innskrenket gap, og av og til generell sykdomsfølelse. Retinerte visdomstenner er også mer utsatt for tannkaries. Karies i en retinert visdomstann kan også spre seg til nabotannen.


Profylatisk (forebyggende) fjerning av visdomstenner anbefales i visse tilfeller i ung alder, for å unngå fremtidige komplikasjoner, samt at det da også vil være mindre komplikasjoner med det kirurgisk inngrepet og tilhelingen.

Vanligvis gjøres dette i lokalbedøvelse. Ved enkelte anledninger kan man i tilegg få en beroligende tablett en time før inngrepet. Erfaringsmessig går inngrepet smertefritt og greit for seg, og det legges stor vekt på god bedøvelse.

Tannimplantater erstatter tapte eller manglende tenner. Implantatene settes inn i kjevebenet og kan brukes som festepunkter for kroner, broer og proteser. Det er mulig å erstatte nesten alle tapte tenner med implantat. Behandlingen innebærer at man opererer en liten skrue i titan inn i kjevebenet. Implantatet erstatter roten/røttene som mangler.

Implantatbehandling er en terapiform basert på en omfattende vitenskaplig forskning og utvikling gjennom mange år. Man har idag over 40 års erfaring med tannimplantater og vitenskapelige undersøkelser viser at denne behandlingen er meget forutsigbar. Etter avsluttet behandling vil den implantatforankrede kronen/broen se ut som vanlige tenner.

Når behandlingen utføres er det viktig at pasienten er frisk, men også pasienter med kroniske sykdommer under medisinsk behandling kan få utført tannimplantatbehandling. Høy alder er sjelden et problem. Implantatbehandling forutsetter at dine tenner og kjever forøvrig er fri for infeksjoner. Røyking øker risikoen ved implantatbehandling og bør unngås.

Usynlige tannregulering-skinner fremstilles av transparent plast ved hjelp av datateknologi. Skinnene plasseres enkelt på tennene, og dermed endres tennenes posisjon gradvis – helt til du har oppnådd det resultatet du ønsker.

Hvis du vurderer å behandle smilet ditt med usynlige skinner eller klosser og tannfargede strenger, tar du kontakt med oss for en slik behandling.

Første konsultasjon

Tannlegen vil vurdere om ditt behov for tannregulering kan behandles med usynlige skinner eller klosser. Deretter vil tannlegen ta et avtrykk, og dere noterer ønskede endringer. Dette sendes til lab for fremstilling av skinner eller klosser og strenger.

Vurdere behandlingsforslag

Etter en ukes tid vil dere motta et behandlingsforslag. Forslaget er basert på dine ønsker, og en optimal tannstilling innenfor visse rammer. Du får oppgitt behandlingstid og pris. Du kan godkjenne forslaget, be om endringer, eller stoppe prosessen her.

Antall skinner = pris

Prisen på behandlingen avhenger av hvor store endringer som må til for å oppnå ønsket endring. I behandlingsforslaget vil det spesifiseres hvor mange skinner som behøves, og hva behandlingen vil koste. Normalt koster en behandling 20-50.000 kroner, og vil vare i 6-9 måneder. Hvis det er gjennomsnitt vanskelig å behandle, vil det koste deg 25000 kr. i kampanje-periode

Din innsats er avgjørende

Når du har godkjent behandlingen vil produksjon av skinner ta ca. 3 uker. Da vil du motta et sett med skinner, og en plan for hvordan skinnene skal brukes. Du må bruke skinnene dag og natt, og tar de kun ut ved måltider. Det er viktig at du ikke jukser, da vil ikke behandlingen ha ønsket effekt. Tannlegen din vil følge deg opp underveis i behandlingen.

Etter endt behandling

Tenner er bevegelige, og ofte vil de ønske seg tilbake til den posisjonen de kom fra. Som ved all regulering av tenner vil du etter endt behandling benytte nattskinne eller retainer for å holde stillingen stabil. Hvor lenge du trenger å benytte stabilisering vil variere fra person til person.

Mer enn 70 prosent av de som lider av tannlegeskrekk kan fortelle om negative erfaringer hos tannlegen, som oftest fra barndommen. Selv om innholdet i erfaringene kan variere, har de ofte to ting til felles: smerte eller stort ubehag, samt følelsen av å ikke ha hatt kontroll over situasjonen. Faktisk er det slik at selv om smertefulle erfaringer i seg selv kan føre til tannlegeskrekk, så øker sannsynligheten for å utvikle problemer drastisk dersom du også føler at du har manglet kontroll.

Angst

Det samme gjelder for kontrolltapet: I seg selv kan også dette disponere for tannlegeskrekk, men sannsynligheten for at én slik negativ erfaring skal utvikle seg til tannlegeskrekk, øker drastisk dersom den også har vært smertefull.

Men det er også mennesker som lider av tannlegeskrekk som forteller at de egentlig aldri har opplevd noe negativt hos tannlegen – de har bare alltid vært redde. Noen kan fortelle om foreldre eller søsken som var redde, andre om medelever som fortalte grufulle historier fra tannlegen. Tannlegeskrekken kan også føye seg inn i et bilde av flere angstlidelser.

Hva kan gjøres?

Tannlegeskrekk kan behandles. Felles for de virksomme behandlingene er at du på en kontrollert måte får hjelp til å utsette deg for de situasjonene du frykter. Tannlegen, eventuelt i samarbeid med psykolog, lager en plan for hvordan dette skal foregå. En vanlig tannbehandling brytes opp i små biter eller ”trappetrinn” som skal beherskes før du går videre. God behandling vektlegger at pasienten skal få oppleve kontroll og mestring. Det endelige behandlingsmålet er at du skal kunne gå til vanlig tannlege og mestre vanlig tannbehandling. Ofte vil dette målet kunne nås etter 2-3 behandlingstimer. For de som ikke ønsker å gå igjennom et slikt program, og for de som ikke tror at det vil være tilstrekkelig til å overkomme angsten, kan vi tilby beroligende medikamenter i forkant av hver behandling.

Kan de pårørende gjøre noe?

Kunnskap om hva tannlegeskrekk innebærer, er det første steget til god hjelp. Husk: Den som lider av dette, vet selv utmerket godt at han eller hun burde gå til tannlegen. Hjelp til å ta kontakt med en tannlege som kan og vil behandle tannlegeskrekk, kan være det som skal til for å kunne bryte den vonde sirkelen. Det er ikke uvanlig at den første kontakten etter mange års unngåelse av tannbehandling, tas av en nær slektning eller venn. Det er viktig å gi støtte og oppmuntring til å gjøre noe med tilstanden, uten å legge sten til byrden ved å bebreide.

Dersom du plages med tannverk, kraftig ising ved kulde og varme, hevelse og ømhet kan det være tegn på at infeksjon er gått inntil nerve og blodkar i tannen og/eller har gått ut av tannrot til kjevebeinet. Da må tannen rotfylles. Dette betyr at tannens nerve fjernes, og erstattes med et fyllingsmateriale som kalles guttaperka. Pasienten får lokalbedøvelse og behandlingen er smertefri.

Sosial og helsedepartementet har utarbeidet nye retningslinjer for bruk av tannfyllingsmatrialer fra 1.juli 2003. Disse vektlegger at vi skal bruke vevsbesparende tannfyllingsteknikker, og vi bruker derfor ikke lenger amalgam som fyllingsmatriale. Nedenfor vil du kunne lese korte beskrivelser av de matrialer vi benytter.

Kompositt (plast)

Kompositt består av en blanding av porselenspartikler og plast, ca. 70 % porselen og 30% plast. En komposittfylling fungerer best som fortannsfyllinger og til små og mellomstore hull i jekslene. En stor fordel er at fyllingen sementeres til den gjenværende del av tannen, og denne fyllingen er derfor vevsbesparende. Dessuten er kompositt tannfarvet og vi tar ut farge som passer til dine tenner etter fargeprøver.

Glassionomer

Glassionomer er et tannfarget fyllingsmatriale som inneholder fluor. Glassionomer er egnet til tannhalshull og reparasjon av gamle fyllinger. Dette matrialet tåler tyggetrykket dårligere og egner seg derfor ikke i tyggeflater. Dette materialet kan være et godt alternativ for pasienter som har lett for å få hull i tennene, da matrialet inneholder noe fluor.

Porselensinnlegg

Porselensinnlegg er et godt alternativ når hullet er så stort at at kompositt ikke egner seg. Et porselensinnlegg kan lages i en farge som passer perfekt til din tann. Dette matrialet gir et svært godt estetisk resultat og  har meget bra holdbarhet.

Gullinnlegg


Prosessen er den samme ved gullinnlegg. Tannen blir slipt til og vi tar avtrykk. Avtrykket sendes til tekniker, som lager innlegget, som sementeres til din tann. Du må komme to ganger for å få laget ett inlegg. Gullinnlegg er et sterkt og godt matriale med meget lang levetid

Kontakt oss

Strømsveien 56

2010 STRØMMEN

E-post:

post@strommentannhelse.no

Telefon:

46 28 98 00

Skroll til toppen