Kjeveortoped Strømmen

kjeveortoped
Kjeveortoped Strømmen

Vår kjeveortoped har mange års erfaring innenfor kjeveortopedi, invisalign og ordinær regulering. Han har jobbet på hovedkontoret til Invisalign i Nederland og er en av dem som har planlagt flest behandlinger for invisalign-pasienter i området. Over 2000 stk.! De siste årene har han jobbet på en tannklinikk i London, men nå jobber han hos oss grunnet stor etterspørsel på invisalign.

Priser på tannregulering

Helsedepartementet fastsetter offentlige takster for tannbehandling, og det er disse takstene som er grunnlaget for trygdens refusjon for kjeveortopedisk behandling. Det er detaljerte takster for de enkelte prosedyrer som utføres ved hvert besøk.

Refusjon


HELFO refunderer deler av behandlinger som er startet til og med det kalenderåret pasienten fyller 20 år.Det gis fra 40% til 100% refusjon alt etter hvor alvorlig bittfeilen er. Hvilke bittfeil som gir hvilken prosent, er klart definert i trygdens regelverk der de forskjellige bittfeil er listet opp. Det er ikke grunnlag for skjønnsmessige vurderinger.

Egenandel


Egenandelen vil følgelig variere med refusjonsprosenten alt etter hvilken type bittfeil som behandles. Vi har direkteoppgjør med HELFO. Pasientene betaler da kun egenandelen. Resten ordner vi.

Skriftlig kostnadsoverslag


Etter full utredning og nøye analyse utarbeider kjeveortopeden en behandlingsplan som fremkommer i en skriftlig behandlingsavtale dere får. Denne inkluderer et kostnadsoverslag før behandlingstart. En kjeveortopedisk behandling kan gå over flere år, og det er derfor ikke til å unngå at man av og til ikke greier å holde seg innenfor overslaget. Trygden krever imidlertid ikke forhåndsoverslag for kostnadene etter offentlig takst, og de vil derfor gi refusjon etter innvilget prosentsats også for eventuelle overskridelser. Dersom behandlingskostnaden overskrider 15% vil dere få varsel om det. HELFO`s refusjonssatser økes som regel fra barn nummer to dersom en familie har flere barn som trenger regulering.

Skroll til toppen